home
muzemare
brood en kaas
ogentroost
boodschap
zinneprik
Voorafgaand aan een opdracht schrijft Cornelie Wiarda een offerte, waarin helder de geschatte uren en het tarief staan. Ook werkt Cornelie met een kort plan van aanpak dat samen met opdrachtgevers tot stand komt en waarin de inhoud van de opdracht, het resultaat en een haalbare planning centraal staan.
Dat is helder en werkt gemakkelijk.
U kunt Cornelie Wiarda voor uiteenlopende projecten inzetten. Van het bedenken van een concept voor een website en het ondersteunen bij het verwoorden van strategische keuzes en het opstellen van een concurrerende offerte tot het invulling geven aan een conferentiepaper, een corporate brochure of het schrijven van een jaarverslag. Een paar voorbeelden.